Etelä-Suomen EAKR 2007-2013 -ohjelma


Ohjelmakautta 2014-2020 koskevat rakennerahastosivut löytyvät osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue

 

 Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman päätavoite on edistää Etelä-Suomen kehittymistä alueena yhtenäiseksi, tasapainoiseksi sekä kansainvälisesti ja kansallisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi maakuntien vahvuuksien pohjalta.

Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaa toteutetaan Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Hyviä hanke-esimerkkejä löytyy:   

ETELÄ-SUOMEN EAKR -ohjelman 2007-2013 tuloksia ja hyviä käytäntöjä

KOHTI älykästä erikoistumista / TOWARDS smart specialisation 

Yhdessä enemmän / Together we can do more     

Etelä-Suomi innovaatioveturina


powered by eMedia