Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 valmistelutilanne


Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 valmistelu on käynnissä. Suomeen laaditaan tulevalle ohjelmakaudelle yksi valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimet. Alueelliset suunnitelmat valmistellaan kahdella alueella; Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Suunnitelmien valmistelusta vastaavat maakuntien liitot yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden tahojen kanssa. Etelä- ja Länsi-Suomessa valmistelua koordinoi Päijät-Hämeen liitto ja vastuuhenkilönä on ohjelmajohtaja Mari Kuparinen.  l Kokonaisuutena Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Toimenpideohjelmaa toteutetaan viiden toimintalinjan kautta, jotka ovat
1. pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR)
2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4. koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 

Lisätietoja tulevan ohjelmakauden valmistelusta ajankohtaista osiossa ja  http://www.tem.fi/ohjelma2014.


Ohjelmakautta 2014-2020 koskevat rakennerahastosivut löytyvät osoitteesta:  www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue

powered by eMedia